به منظور حمایت ازخریداران و بازدیدکنندگان برای تشخیص برند اصلی از فیک، بر آن شدیم که گویش ساعت الگانس (الگنگس) براساس نوع نوشتاری اش باشد.

در ایران کلمات دیگری وجود دارد که ریشه غیر ایرانی دارند، مانند: رنو (Renault) و پژو (Peugeot)، که اینها نیز همانند نام برند الگنگس (الگانس) تلفظ فارسی شان با نوع نوشتاری شان تفاوت دارد.

با توجه به موارد بالا لازم به ذکر است که کلمه elegangs با خاستگاهی از اروپای شرقی (( زبان اسلوانی ، لیتوانی ، ….. )) به معنای ظرافت میباشد.

کلمه elegangs اسم خاص است که به انتخاب صاحب برند به این نام، نام گذاری شده است و باید دانست که اسم خاص کاملا گزینشی است و برای انتخاب آن نباید به دنبال یک دلیل مشخص بود.