نمایندگی ها به ترتیب حروف الفبا

نام و نام خانوادگیتلفننام گالریآدرس
آقاى محمد امين آقايى يزد03536267433گالری ساعت امينيزد - ميدان شهيد بهشتى - پاساژ کويتى ها - طبقه همکف - ساعت امين
آقاى محسن شريف ابراهيمى بندرعباس07632227861گالرى ساعت ابراهيمىبندرعباس - بازار اوزيها کوچه شيرآب پلاک 25 گالرى ساعت ابراهيمى
آقاى احسان آقاجان اصفهان03132229987گالرى ساعت احسان آقاجاناصفهان - خيابان چهارباغ عباسى - بازار هنر -پلاک 2 گالرى ساعت رسول آقاجان
آقاى شاهرخ رضايى مياندوآب04445227383گالرى ساعت رضايىمياندوآب - خيابان امام - جنب بانک ملى گالرى ساعت رضايى
آقاى سهراب دارنهال انديمشک06142640236گالرى ساعت خوزستانخوزستان - انديمشک - خيابان امام - نبش پاساژ کوثر - گالرى ساعت خوزستان
آقاى جبار رسولى مريوان08753220560گالری رسولىمريوان - بازار سرپوشيده وحدت - فروشگاه رسولى
آقاى فرشاد حافظى اردبيل04533239205گالرى ساعت حافظىاردبيل - خيابان امام - روبروى سينما قدس - پلاک 37 - گالرى ساعت حافظى
آقاى مصطفى رشيدى نژاد قم02537700933 - 02537705126گالرى رشيدىقم - خيابان ارم - پاساژ ملت - گالرى رشيدى
آقاى جواد جواهريان تهران02155582048گالری جواهریان تهرانتهران - بازار بزرگ - راسته بازار - بعد از دالان امين الملک - پلاک 86
آقاى على ذبيحى مشهد05138425363گالری زمان آورانمشهد - ميدان تقى آباد - جنب بانک ملت - فروشگاه زمان آوران
آقاى ابراهيم رئيسى بندرعباس076332250866گالرى ساعت آرادبندرعباس - فلکه برق نرسيده به مسجد امام - پاساژ حافظ پلاک 14 گالرى ساعت آراد
آقاى مهدى زارعى گناوه0773134538-07733133992گالرى ساعت گرينويچگناوه - ميدان امام - گالرى ساعت گرينويچ
آقاى هادى برغمدى تهران02177804540گالرى ساعت هادىتهران - هفت حوض نارمک - نبش بازار ساعت گالرى ساعت هادى
آقاى روح الله نجاتى شهررى02155904877گالری ياقوتتهران - ميدان شهررى - پاساژ مهدى.نبش ورودى يک ساعت فروشى ياقوت رى پلاک 33
آقاى عليرضا نارويى ايرانشهر05437223752گالرى نارويىسيستان و بلوچستان - ايرانشهر - خيابان امام خمينى - جنب بانک صادرات مرکزى - گالرى نارويى
آقاى محمد ملتمسى شيراز07136383474گالرى گوهر بينفارس - شيراز - معالى آباد - ميدان احسان - پاساژ آرين - گالرى گوهر بين
آقاى محمود مقدم(کنز )کرج02632560086گالرى کنزکرج - ميدان نبوت - مرکز خريد مهستان - طبقه همکف - واحد 86 گالرى کنز
آقاى بهرام خيبرى اروميه04432220027گالرى صدفآذربايجان غربى - اروميه - خيابان خيام جنوبى - رو به روى پاساژاميرکبير - گالرى صدف
آقاى هومن توکل(احد )کرج02636541422گالری توکلفرديس - فلکه دوم - به سمت کانال نرسيده به يانک سپه
آقاى عبدالله امينى سردشت04444323064گالری ساعت امينىآذربايجان غربى - سردشت - خيابان شهيد صالحى پلاک 146 فروشگاه ساعت امينى
آقاى محمدرضا امينى لنگرود01342530273گالرى ساعت امينى - لنگرود.تيپاکس شهيد رجايى خيابان امام -پاساژشيک - گالرى ساعت امينى
آقاى نادر زاهد بندرعباس07632222470گالری رادمهربندر عباس - فلکه برق - پاساژ حافظ ساعت فروشى رادمهر
آقاى سياوش جاويد راد اصفهان03132203055دنياى ساعتاصفهان - ميدان انقلاب - مرکز تجارى انقلاب - پلاک 26 - دنياى ساعت
آقاى سهراب خسروى شيراز07136282310گالری خسرویشيراز0 -خيابان عفيف آباد مجتمع تجارى ستاره فارس طبقه زيرزمين پلاک 0056
آقاى مهدى کريمى بازار تهران02155167833گالری کریمیتهران - خيابان 15خرداد بازار بزرگ پاساژ ساعت پلاک 2
آقای مهدی کریمی تهران 2155167833گالری عقربه تهران - خيابان 15خرداد بازار بزرگ پاساژ ساعت پلاک 2 گالری عقربه
آقای مهدی کریمی تهران 2126350343گالری عقربه تهران - سعادت آباد -شهرک غرب - بلوار فرحزادی میدان کتاب - ابتدای بلوار کوهستان مجتمع اپال طبقه دوم پلاک 211 گالری عقربه
آقاى بابک قايشى سقز08736228358گالری قايشىکردستان - سقز - خيابان امام - پاساژ عرفانى - گالرى ساعت قايشى
آقاى سيد ضيا هاشمى سيرجان03442206424گالری رادوکرمان - سيرجان - خيابان امام - اول بازار نو - فروشگاه رادو
آقاى مهدى صباغ زادگان يزد03516225282گالری رونمايزد - خيابان رجايى - روبروى بانک سپه فروشگاه ساعت رونما
آقاى جواد فارسى اصفهان03134440913 - 03134440912گالری فارسىاصفهان -خيابان جابر انصارى نبش کوچه 21( عباسى ) گالرى ساعت فارسى
آقاى محمود قديمى حصارک02634609986گالری محمود قديمىکرج - حصارک - خيابان المهدى نبش کوچه طاهرى پور جنب جواهرى تارخ گالرى ساعت محمود قديمى
آقاى عليرضا روستا شيراز07136280788گالری پارلکسشيراز خيابان عفيف آباد مجتمع تجارى ستاره فارس تجارى 1 پلاک 0031گالرى ساعت پارلکس
آقاى داوود اکبريان -کيش07644456283گالری اکبریانکيش - پرديس 2 پلاک 157
آقاى مهدى زمرديان پيروزى033803622گالری زمردياناتوبان شهيد محلاتى - بين پل پنجم و ششم - پاساژ وليعصر ساعت زمرديان پلاک 250
آقاى محمدرضا اتحاديه برازجان07734230810گالری رضا اتحاديهبوشهر - برازجان - خيابان بازار امام خمينى جنب بانک رفاه مرکزى ايستگاه ساعت آقاى رضا اتحاديه
آقاى حسين سليمان نژاد سراب04143227477گالری سليمان نژادسراب - چهار راه ساعت - جنب بازار - گالرى سليمان نژاد
آقاى سامان شهريار( قافيه سنج ) تبريز04135562451گالری رضوان فرآذربايجان شرقى تبريز - شريعتى شمالى ساعت فروشى رضوان فر
آقاى مسعود ساعتچى اصفهان03132214262گالری ساعتچىاصفهان - چهارباغ عباسى روبروى بازار هنر گالرى ساعتچى
آقاى غلام رضا شمسى بيرجند05632222329گالری شمسىخراسان جنوبى - بيرجند - اول بازار نو - مقابل بانک ملى مرکزى - پلاک 22 گالرى شمسى
آقاى سعيد شبسترى مشهد05132227784گالری شبسترىمشهد - خيابان چهارطبقه - جنب هتل پرديس - گالرى شبسترى
آقاى مهدى صمدى اراک08632227659گالری تيسوتاراک - خيابان دکتر بهشتى - مجتمع تجارى گلستان - موزه 4 فصل - طبقه همکف - واحد 54 - گالرى تيسوت
آقاى کوهيار عادلانى قائمشهر01142216540 - 01142216590گالری عادلانىقائمشهر - خيابان تهران - روبروى کفش ملى - گالرى ساعت عادلانى
آقاى على شاکرى شيراز07132303587گالری شاکریشيراز - خيابان قصر الدشت کوچه 11 پلاک 31
آقاى حسين شاه محمدى تهران55635481گالری شاه محمدىتهران - بازار بزرگ.پاساژ قيصريه گالرى شاه محمدى
آقاى ميلاد عباس زاده رازليقى تهران2144738968گالری عباس زادهشهرک راه آهن - بلوار اميرکبير - گالرى عباس زاده
آقاى سعيد صفرى قزوين02833359419گالری ساعت 24قزوين - خيابان خيام - پايين تر از چهار راه عدل - نبش کوچه معراج - گالرى ساعت 24
آقاى اکبر قميان اصفهان03136204045گالری ساعت نويناصفهان - سى و سه پل - ابتداى چهار باغ بالا مجتمعکوثر - طبقه همکف - واحد 241 گالرى ساعت نوين 09138665899
آقاى ولى قره باشلوئى بجنورد05832232114گالری ساعت قرباشلوخراسان شمالى - بجنورد - خيابان بهشتى جنوبى جنب کوچه برق ساعت فروشى قرباشلو
آقاى آريا گنجى سارى01133328823 - 011333244116گالری گنجیمازندران - سارى - خيابان قارن - پاساژ الهيه - پلاک 230
آقاى فاضل مجيدى لار07152343492گالری لاراستان فارس - لار - شهر قديم خيابان طالقانى راسته زرگرها مجتمع برليان طبقه همکف پلاک 36 گالرى ساعت
آقاى سامان فزوه اصفهان03136550237گالری تراستاصفهان - سيتى سنتر طبقه همکف روبروى بانک ايران زمين گالرى تراست آقاى سامان فزوه
آقاى افشين فوضى سنندج08733232540گالری ساعت شنىسنندج - خيابان پاسداران -روبروى کلينيک فرهنگيان - گالرى ساعت شنى
آقاى سيد قاسم موسوى مشهد05137113359گالری موسویمشهد - خيابان احمد آباد - نبش خيابان راهنمايى جنب زعفران مصطفوى
آقاى امير شينه کرج09223968674گالری ساعت تايمکرج - گوهردشت - کوى اتحاد نبش خيابان روزبهانى و استقلال جنوبى گالرى ساعت تايم
آقاى قاسم بازدار ايلام08433330652گالری بازدارايلام - خيابان فردوسى بازار رضا طبقه همکف ساعت بازدار
آقاى ملتمسى شعبه 2 شيراز07136547740گالری گوهربين 2شيراز - معالى آباد کوى وحدت مجتمع نگين طبقه همکف پلاک 8 گالرى ساعت گوهربين 2
آقاى احمد پاکزاد رفسنجان03434254458گالری ساعت آقاى پاکزادکرمان - رفسنجان - خيابان شهيد انصارى - گالرى ساعت آقاى پاکزاد
آقاى حاج سعيد تاج الدينى کرمان03432250840گالری هديهکرمان - خيابان چمران -نبش کوچه شماره 3 -گالرى هديه
آقاى اکبر جواهريان بازار02155604546گالری جواهریان تهرانتهران - اول بازار بزرگ - پلاک 156
آقاى حسام انصارى تبار گرگان 01732240896 - 01732520992گالری مى نت 2( حسام)گرگان - خيابان نهارخوران نبش عدالت 65 گالرى ساعت مى نت 2( حسام)
آقاى مصطفى اميدى فر مشهد05138444008گالری ديجيران مشهد - نبش کوهسنگى 23 -فروشگاه ديجيران -
آقاى سعيد تهورى - گلپايگان09135339122 - 09130945654گالری ساعت سيناگلپايگان - بازار بزرگ -روبروى پاساژ اوقاف شهريارى -ساعت سينا
آقای حامد انصاری تبار گرگان 1732240896گالری می نت گرگان خیابان ولیعصر جنب پاساژمرجان گالری ساعت می نت
آقاى سامان ابراهيمى ميدان هروى02122945090گالری ساعت ابراهيمىتهران - ميدان هروى.گلستان طبقه همکف - راهرو سمت چپ - پلاک 66 گالرى ساعت ابراهيمى
آقاى رضا مصطفوى هفت حوض02177490761گالری ساعت ژنوتهران - بالاتر از ميدان هفت حوض - نبش مرکز خريد نبوت - ساعت ژنو
آقاى احمد سلمان پور اسلامشهر 56344747 - 55593739گالری ساعت نگارتهران - اسلام شهر - خيابان باغ فيضنبش کوچه 6 مغازه دوم پلاک 941 - ساعت فروشى نگار - بازار - پاساژ سلطانى - پ 3
آقاى احسان ابراهيمى(ونک )تهران02188796276گالری احسان ابراهيمىتهران ميدان ونک ضلع شمال شرقى ميدان گالرى آقاى احسان ابراهيمى
آقاى شهروز جواهريان02634483611 - 02634476644گالری جواهرىکرج - گوهردشت بين چهارم و پنجم اصلى ساعت فروشى جواهرى
آقاى عليرضا طهرانى کيا - بازار بزرگ02155626731گالری طهرانى کيابازار بزرگ - جنب پاساژ قيصريه - گالرى طهرانى کيا
آقاى عليرضا نيک روش تهران055897794 - 055897793گالری نیک روشتهران - خيابان پانزده خرداد رو به روى پله هاى مسجد شاه پاساژ چيت ساز طبقه 4 واحد5
آقاى مجيد عباباف يزدى مشهد0513854850گالری یزدیمشهد - خيابان امام رضا چهارراه دانش بازار ساعت طبقه همکف پلاک 23
آقاى حسين پيرمراديان تهران02133904754گالری پیرمرادیانتهران - بازار سراى چيت ساز طبقه دوم واحد 22
آقاى مجتبى بخارايى بازار02155803041گالری بخاراییتهران - بازار - راسته بازار پلاک 120
آقاى قيوم نورى تهران55623513گالری نوریتهران.بازار بزرگ - بازار زرگرها پلاک 68 ساعت پرستيژ
آقاى على موسوى تهران02126752053گالری موسوىتهران - ميدان هروى مجتمع تجارى هروى سنتر طبقه اول واحد f19 ساعت فروشى موسوى
آقاى حامد صفرى زاده تهران55695640گالری صفری زادهتهران - بازار بزرگ روبروی پاساژ حکیم هاشمی پلاک 109
آقاى محمد خاشع دزفول06142236156گالری خاشعدزفول - خيابان شريعتى پاساژ مسعود طبقه همکف فروشگاه خاشع
آقاى سيد حسين حسينى رفسنجان03434263951گالری حسینیرفسنجان -بلوار طالقاني -خيابان طالقانى گالرى شهرساعت پلاک 40
آقاى على خداپناه ميلاد نور88085193گالری میلاد نوریتهران ميلاد نور طبقه همکف واحد 24
آقاى محمود اکبرى شاهين شهر03145320321گالری ساعت اکبرىشاهين شهر - چهارراه عطار فروشگاه ساعت اکبرى
آقاى عبدالعلى راستايى جهرم71542222715گالری عبدالعلى راستايىجهرم - خيابان جمهورى ساعت فروشى عبدالعلى راستايى
آقاى ابراهيم ديدار رشت01333237824گالری دیدار رشترشت - خيابان علم الهدى - پاساژ فتحى
آقاى شهرام طاهرى ياسوج07433229151گالرى برليانياسوج خيابان فردوسى ساختمان نگين طبقه همكف گالرى برليان
آقای محمد رضا قائمی تهران 02122254106گالری قائمیتهران - میرداماد - میدان مادر نبش پاساژ محسنی پلاک 72 گالری قائمی
آقاى فريد مرادپور ايلام08433351884گالری تپشايلام - خيابان طالقانى - پاساژ ملت - طبقه همکف - گالرى تپش 247
آقاى سعيد نظر محمديان05137112942گالری رزگلد مشهد - الماس شرق - طبقه همکف - بين ورودى 3و 4 - پلاک31223 - ساعت رزگلد
آقای سيد على احمدى دزفولى06142252327گالرى شهر ساعتدزفول - فلكه ساعت خيابان طالقانى
آقای اكبر قميان0313624519گالرى ساعت نويناصفهان - سى و سه پل - ابتداى چهار باغ بالا مجتمع كوثر- طبقه منفی 1 - واحد 136
سيد عباس سلامى٠٩٣٣٨٤٩٠٣٢١عالیجناب عسلويهعسلويه - مجتمع تجارى رويال - طبقه همكف پلاك ١١٣
سيد عباس سلامى٠٩٣٣٨٤٩٠٣٢١گالری امپراطور بوشهر بوشهر - جم - خيابان امام پل مركز شهر پاساژ مصدق ساعت امپراطور
محمد اسماعیل نوذری09023490088گالری ساعت نوذریجیرفت چهارراه سینما روبروی سینما قدیم
امیدرضا رهبر02146087207گالری ساعت جیپتهران شهرک گلستان بلوار کوهک برج تجاری طوبی طبقه سوم راهروcواحد ۴۳۹
علی ( بهزاد ) قدیمی02636503153
02636548475
گالری ساعت قدیمیشعبه 1 : کرج فردیس بین فلکه دوم وکانال بین خیابان ۱۷و۱۹
شعبه 2 : کرج فردیس فلکه دوم جنب پاساژ قائم
هامون دهقان 01333796134ساعت فروشی دهقانرشت - بلوار دیلمان - مرکز خرید دیلمان - طبقه همکف
مهدی قنبری01333796134ساعت فروشی قنبریکرج - چهارراه طالقانی - برج طالقانی طبقه همکف
محمدباقر مساحی05136052313گالری قصر ساعتخراسان رضوی .مشهد .آزادشهر بین معلم 4 و 6 . جنب بانک مسکن
حامد بهرامی08138233942گالری ساعت بهرامیهمدان خ جهان نما مرکز خرید میلاد طبقه اول پ۳۲